HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Kanikuly

Trakai to je zamek na wodzie
Bywali w nim Krzi¿acy
Mickiewicz zaœ pochodzi z Wilna
Jak le¿i u Nerisy
W Šiauliai my zapichli krzi¿iczek
Na kraju Góry Krzi¿owej
Z Litwy przejy¿d¿ómy do £otwy
Autobusym a je nóm hej

Bli¿imy se ju¿ ku Ba³tyku
A wjy¿d¿ómy do Rigi
Naskakuje mi fórt "do riti"
Albo te¿ "cigi rigi"
Metropol na rzece Dougawie
Stoji fakt za to
Je piekno sierpniowo niedziela
Ganc pobaltski lato
My jediom na Peterburgskije Kanikuly w Rosiju

Na ruski granicy celnicy
Nóm to wy¿raæ niechali
Trzi godziny nas bez przicziny
Buzerowali
W Pskowie my nakupili ruble
Papu w Uniwermagu
Pokraczujymy na Peterburg
Kiejsi do Leningradu

Bywómy naproci Aurory
Kiero kotwi na Niewie
P³ynymy po ni, po kana³ach
Nic ni mómy we slewie
Tualet na Dworcowoj Ploszczadi
Zimnij palac, Ermita¿
Wedle Petro–Pawlowski Twierdze
Stoji urma, je ¿ech w ni zaœ
Peterburgskije kanikuly nam oczeñ nrawjatsja

Zamecki park z wodotryskami
Je we Finski Zatoce
Nazywo sie to Petrodworce
Nie narwiym to w tej sloce
Abych popiso³ to piekno tam
Aj o Carskim Selu
Puszkin by mie isto przizabi³
Myœlim o "vepøozelu"

O pó³ drugi sie otwiyrajóm
W nocy mosty na Niewie
Muzykanci grajóm fa³esznie
Ale zy mnóm to nie gnie
Aby ¿ech im do³ rubel, czi dwa
Bo byli pijani
Prawim jim - ja to¿e muzykant
A óni byli nasrani
Peterburgskije noczi u¿e nie tak karotkije

Wie¿ Chramu Œwiyntego Izaka
My zwladli po schodach
Potym my sie aj stawili
W Stolowoj a w Produktach
Na Ploszczadi Lenina sosze
Tanecznika mawiymy
Stejnie jego trup co niewidzieæ
W Kremlu uwidzimy
Praszczaj Peterburg praszczaj, praszczaj!
My u¿e jediom w Moskwu!

© TomᚠTomanek 9/2013

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek