HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Ahoj

We Szczecinie na molu my œpiywali w D mollu
Hola hej - hola hou, kapitan dyrygowoł
Jacht Toulavę Husita, nasz kapitan je z Trzyńca
Hola hej - hola hou, co se to za wszi nabroł?
Niż my se nałodzili, bagly w kajucie złożili
Hola hej - hola hou, każdy z nas moc tego mioł
Hned z rana my wypluli, płachty na stìżniu napnyli
Hola hej - hola hou, wiater ze zadku fukoł
Wycióngła se butylka, pluli my na motylka
Hola hej - hola hou, fórt wiater dobrze fukoł
Na Neptuna na Odre, przipiæ na wszecko dobre
Hola hej - hola hou, niebo nad nami modre
Płynie żagiel z płachtami miyndzy bojkami, siciami
Hola hej - hola hou, każdy se to użiwoł
Bacha, nie jedŸ do sici, bo bedymy w pruseru
Hola hej - hola hou a od rybaków po ptokach
Wprawo Polska, wlewo Deutsch, ucz sie wynzły a nie foæ
Hola hej - hola hou a proci wiatru nie mocz
Lanoví a ráhnoví, kosatka a posádka
Hola hej - hola hou, dlo nas żodne déjà vu

W Trzebieżu my na lana zakotwili do rana
Hola hej - hola hou, kotwa w przistawu sotwa
Nie sledujym namierniki, boch dostoł chynæ na pierniki
Hola hej - hola hou, do mielczin'ch kormidlowoł
Uż se mosty dŸwigajóm a auta nas puszczajóm
Hola hej - hola hou, zdrowimy - Ahoj! Ahoj!
W Rankwitzu wszecki serwirki sóm starszi babki bez szpyrki
Hola hej - hola hou, nimiecki leżak szmakowoł
Wiater żodny, płachty dołu, tak płynymy na motoru
Hola hej - hola hou, na przidzi'ch na huœlach groł
A w nimieckim Wolgastu nakupisz łacni niż tu
Hola hej - hola hou, w jabłónkowskim Albertu
Dalszóm noc my w Peenemünde u ponorki przespali
Hola hej - hola hou, ruski U-bote a jo sie boł
Byli my aj we fabryce, kaj sie rakety V-zwei
Wywijały - holahou, żodyn z radoœci nie œpiywoł
Stoła tam aj elektrownia, po nimiecku Kraftwerk
Chwałabogu - holahou, że Hitler wojny nie wygroł

Płynymy po otwartym Bałtyku na ostrow Ruden
Hola hej - hola hou, tela kormoranów żech nie widzioł
Ani we swojim żiwocie, ani żech tela w robocie
Hola hej - hola hou, zakazek nigdy nie nagroł
Był kiejsi wtip, że ni ma miynsa w Polsce, bo ni ma
Œwinoprzyjœcia - hola hou, port w Œwinoujœciu nas witoł
Noc a dziyń my tam strowili, na plażi sie okómpali
Hola hej - hola hou, chwilke'ch we wodzie wydrżoł
Szczecinskim Zalewym już wpływómy do Trzebieża
Hola hej - hola hou, każdy z nas to tam uż znoł
Raztokóm Odrzańskóm a Kanałym Polickim
Hola hej - hola hou, proci wiatru a deszcz padoł
Uż my sóm we Szczecinie, doczce dzisio dwacet je
Hola hej - hola hou, orzeł nad głowóm lotoł
Ostatni posiedzyni w kajucie na rozłónczyni
Hola hej - hola hou, sómsiad z łódki nóm wykłodoł
Co z Legióm Francuzkóm w czornej Afryce robili
Hola hej - hola hou, posłóchaæ bych wóm to nie przoł
Przez Polske już po suszi mijómy mega Krystusa
Hola hej - hola hou, pómbóg zapłac - Ahoj! Ahoj!

TomᚠTomanek © 2015

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenickę (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australskę sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejnę víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìnę pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pűístupù: Statistiky tìchto stránek