HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Talarek

Miyszkoł kiejsi w Jabłónkowie malyrz Talarek
Jo mioł kiejsi też kolege, nazywoł sie Pchálek
To był morus niebywały, miyszkoł na Browarze
Był też strasznie zapolóny do aut a motorek

Strasznie go też zajimało, co też tyn Talarek
Sem tam my tam chodzywali społu a tyn Pchálek
Chcioł po Talarkowi obraz, kaj by była buraczka
A nejlepi z autobusym – auto VB patraczka

Pchálek, tyn to wymamlasił, bo Talarka uraził
Ón, jak słyszoł o buraczce, tak hned na nas wyderził
Zpoza łóżka wyrwoł dłógi z drzewa cały meter
Gnoł nas z wrzaskym z swoji izby cały kilometer

Ty pierónski gupi chłapcze, jo malowaæ buraczke?
Jo Talarek a autobus? auto VB patraczke?
Ty sie uż tu nie pokazuj, bo ci czepań rozbijym
Jak ni metrym drzewiannym, tak porzóndnym kijym

Tak skóncziła historia tej Pchálkowej buraczki
Ni ma obóch już na œwiecie, ni ma też aj patraczki

Talarek – kómszt jak sie patrzi, nie malowoł buraczki
Jego hónor artystyczny nie nóndzie se bez œwiyczki
Żodyn dzisio nie pamiynto, gdo to był tyn Pchálek
Za to wszeckim ludzióm znane je miano Talarek

Ale Pchálek też był expert, kupił se maneta
JeŸdził na nim hore dołu, aż mu spadła keta
Nie wybroł roz zataczke a wpadnył do potoka
Wylazuje z przikopy, cały pysk mo od błota

W Fajermański Ulicy miyszkoł Alojz Talarek
Na Browarze zaœ niejaki Bolelav Pchálek
Było to w starym Jabłónkowie, postómiłŽch to Blafu
Bo sie zasłóżi wspóminke tu oto tyn romanek

Tak skóncziła historia tej Pchálkowej buraczki
Ni ma obóch już na œwiecie, ni ma też aj patraczki

Tak skóncziła historia tej Pchálkowej buraczki
Ni ma Tonika na œwiecie, ni ma też aj patraczki

Antoni Szpyrc a TomᚠTomanek © 2014

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenickę (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australskę sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejnę víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìnę pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pűístupù: Statistiky tìchto stránek