HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Kóniec œwiata

Jedna deska, dwie deski, pobiły sie Terezki
Terezka sie raduje, że se bóty obuje
Bóty spadły z klinka, zabiły Marcinka
Marcinkowi dzwónili, sztyry baby góniły
Skoczcie babo do wody po ty sztyry jagody
Po co bych tam skokała, bych se suknie zmoczała
Kaj by żech jóm susziła, u starzika w kóntku
Na czim jóm powiesiła, na zielónym próntku

To żech sie ucził od taty, jak żech był ganc malutki
Tata sie to zaœ naucził od starszi siostry Trudki

Na Kozubce łóńskóm zime nas zaœcigła smutno zprawa
Że nóm odeszeł na wiecznoœæ nasz prezident Havel
Było to pora dni potym, co my sie łónczili z tatóm
A œpiywali: Zachodzi słóneczko poza grónie
Potym my aj byli w Pradze, chladali grób na kierchowach
Na Olšanskim, eszcze jaksim, naszli na Vinohradskim
Teraz była rocznica a w gazetach wyzywali
Niech se wysuko nogawice, gdo mioł Vence rod

Rok je tata z Havlym na ty, tak żech też zagnył galaty

Nad RadŸbanów do lasa żech wyraził z patykami
Ze dwa tydnie przed Wilijóm a wspinóm sie do kopca
Miyndzy strómami naprawo strasznie hónym, jak motorki
Cosi kole mie przebiegło a jo mioł z tego strach

Sarny wiym jak wyglóndajóm, jelynie żech widzioł też
Żeby kurnia dziki œwinie? Keż by ni, no keż keż keż

Przerwała sie mi uwaha, bo zaœ kónsek nady mnóm
Mi dwie niski æmawe masy przekrziżiły chodnik zaœ
Ztraciły sie hen w dolinie, jo wszak naszeł odwage
Widzieæ stopy we œniegu wiynkszi jako ludski dłónie

A bruczały ty niedŸwiedzie
Że kónieæ œwiata nie bedzie

Strach z uzawrzitych prostorów - to je klaustrofobia
Z wyprózniónych uzawrzitych - to je klausamnestyja
A wolby prezidenta to była dalszo fraszka
Nie trzeba tu ani pióra Jaroslava Haška

Latoœ kole mie krónżóm trzi ważne jubilea
Tysiónc roków, sty koncert, pindziesiónt kilo Blafu
Dobrze, że nas nie opuszczo humor tu w tej dziwnej dobie
Niech sie nas jako klyszcz dyrżi nawdycki aż nafórt

A bruczały ty niedŸwiedzie, że kóniec œwiata nie bedzie
A niech se nas humor drżi nawdycki aż na fórt

TomᚠTomanek © 2014

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenickę (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australskę sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejnę víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìnę pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pűístupù: Statistiky tìchto stránek