HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Wierzim

Tak se mu u¿ od ostatni deski zda³o
¯e nie napiszym nigdy pieœniczke
A potym to naroz na mie spad³o a do g³owy mi to wlaz³o
Wózki przikryte bio³ymi p³achtami w chodbach we szpitolu
A gagani dzikich gynsi nad kierchowym w listopadu poæmi
Rozœwiycyni wanocznigo strómu na rynku
A koncert Bidonów w Pezetu, jak dogoruje œwiyczka
Piszym zprawe znómymu ksióndzowi, ¿e tata u¿ to mo za sebóm
A ón mi odpisuje: ni, mo wszecko przed sebóm

A jo tymu wierzim

Sen o graniu na Kozubce,
Jak tam wybuch³a na chacie bómba
A strzylali po nas teroryœci
Uciykli my przez lasy do znómych
Ci nóm ze strachu niechcieli pómóc
Ale na kóniec pómógli za prachi
Naroz ¿ech se ockny³ w Pradze a tam ¿ech se potko³ z tatóm
Objimómy se z radoœci
Rozdzieli nas jeptiška na kóniu
¯e to tu je krzi¿owatka
Nie bój, eszcze se uwidzimy

A jo tymu wierzim

Brodzim se po kostki Czornym Morzym
A popijóm piwo z plechu
Jak o tym œpiywo BG Styl
Zpatki lecimy nad mrokami
Kiere sóm jak zafujane kopce
A nad nimi œwiyci s³óneczko
W dalce jak gdybych widzio³ znómego chodca
Kiery na mie mawie
Ale wiym, ¿e na to je eszcze czas
Do uszi mi dolygajóm tony harmóniki
Na kieróm mi gro³ od dziecka a s³yszim, jak graje zaœ

A jo tymu wierzim

TomᚠTomanek © 2013

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek