HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

cagel - předvalek
cajger - ručička měřicího přístroje, hodin
cajgnis - vysvědčení
cajgoki - neslušivé kalhoty
cajk - pořádek
cajtung - noviny
calować - platit
całować sie - líbat se
cały - celý
cap - kozel
capart - odpadky, nepotřebné věci
cebula - cibule
cebulónka - druh jablka
cedzok - cedník
cegielnia - cihelna
cegienia - cihelna
cegła - cihla
celt - stan
celta - slida (na přikrytí)
celtka - tableta
cera - dcera
cerować - látat, zašívat
cetla - tableta
cetla, celtka - tabletka
chabanina - nekvalitní maso
chachar - flamendr
chacharować - flamendřit, hýřit po nocích
chachar zupa - obyčejná polévka
chachóła - ženské přirození
chałupa - dům, barák
Charców - místní název v Hrádku ve Slezsku
charczeć - chrápat
charczek - nedochůdče
chaupa - dům, barák
chciwiec - chamtivec
chechłóń - košatý strom
chełptać - hltat
chiechłać - pižlat
chladać - hledat
chlama - sranda, legracce
chłapcziska - kluci
chlasnyć - plácnout slovo nebo plácnout
chlasnyć po papuli - dát do držky
chlast - veškeré alkoholické nápoje
chlastać - pít bez míry
chlastmeter - alkotest
chlastpómpa - opilec
chleba - chleba
chlemtać - mlaskat u jídla
chlisnyć - dát
chlómpać - chlastat
chłop - muž
chłop z kulami - chlap se vším všudy
chlyb - chléb
chlyfcy - Policie ČR
chlyw - chlév
chlywiorz - špinavec
chmura - mrak
chochla - naběračka
choć kaj - kdekoliv
chodnik - chodník
chodzić - chodit
chojina - chvojí
chojinka - vánoční stromek
chojka - stromek (jehličnatý)
chómónciorz - čalouník
chómónt - chomout
chór - sbor
chork - plivanec
chorkać - plivat
chorknyć - plivnout ošklivě
chorpać sie - tlačit se
chować - schovávat, pohřbívat, chovat dobytek
chramp - obnošená boty
chrobaczi - červivý, stav před propuknutím nemoci
chrobok - brouk
chrómać - kulhat
chrómy - kulhavý
chrosty - křoví
chrumki - křupavý
chucherko, chudziara - hubeňour
chuchni se! - trhni si!
chuderlawy - hubený
chudo jewa - česnekačka, jednoduchá polévka
chudy - hubený
chudyrka - štíhlá holka
chuj - mužský pohlavní orgán, nadávka
chujowina - nesmysl, blbost
chujowo - spatně
chustka - kapesník
chutniutko - spěšně
chwiej - nedochůdče, třasořitka
chwistek - 1.střízlík (zpěvný pták) 2. cár
chwolić sie - chválit se
chwost - ocas
chybać, chyń - házet, hoď
chycić - chytit
chyłkać - brečet
chynć - chuť
chynyć - hodit
chyrstać - surfovat na internetu
chytać - chytat
chytać aniołki - topit se
chytrok - chytrák
chytry - lakomy
ci - ti
ciabraki - polní pracovní obuv
ciaciany - hezký, milý
ciało - tělo
ciapciuch - zákusek větrník
ciaplawy - nemotorný, nezručný
ciasne - těsné
ciaśnoba - místní název v Bystřici
ciastko - cukrovinka
ciasto - těsto
cibul - hříbě
cicenhalter - podprsenka
cicik - prso
ciekawe - zajímavé
cielacko - tele
cielok - tele, nemehlo
cielyn - tele
cielyncina - telecí maso
ciepać - házet
ciepło - teplo
ciepły - teplý, horký
ciepnyć - hodit
cieślica - lehká truhlářska sekyrka
Cieszin - Těšín (místní název)
cieszyć se - těšit se
cikutać - škytat
cioćkać - chlemstat
ciónżi sie - nechce se (pracovat)
ciopać - jíst
ciorbać sie - cákat se
cios - uder
ciotka - teta
cipka - zakřiknutá dívka
ciś - vypadni
ciść - tlačit
ciśniynka - tlačenka
ciuchy - hadry
ciula - mužské přirození, nadávka
ciulaty - nerozhodný
ciuligwizd - blbeček
ciulka - penis
ciulnyć - udeřit, upadnout (někdo)
ciupać - sekat sekyrkou
ciupaga - valaška, sekyrka
ciupel - vrcholek
ciurczeć - zurčet
ciurczek - slabý proud tekutiny
ciyba - ustrašený pes
ciyc - téct
ciymny - temný
ciympieć - být v dřepu
ciympnyć - dřepnout
ciyń - stín
ciynczeć - dlouho pobývat
ciynki - tenký
ciynżki - těžký
ciyrni - trní
ciyrpieć - trpět
ciyrpki - trpký
ciyrpnyć - brnět
ćkać - jíst
cłónić - zaclánět, překážet
ćma - tma
ćmawy - tmavý
cmer - kyška
Cmer Arena - Sportovní hala v Bukovci
Cmeróń - občan Bukovce (místní název)
ćmić sie - stmívat se
ćmiel - čmelák
ćmi śe - stmívá se
ćmok - tmář, zpátečník
cofać - couvat
cofnyć - couvnout
cokiel - roh (domu)
col - anglický palec (cca 2,54 cm)
colsztok - skládací metr
copa - bramborák pečený v troubě
corek - chlívek, přihrádka
cosi, cosikej - něco
cosi małoniewiela - trošku, něco málo
co żech - co jsem
ćpać - cpát
ćtwiertka - čtvrtina
cucflek - krevní podlitina způsobena sáním
cudok - podivín
cudowny - krásný
cudzy - cizí
cufus - pěšky
cug - vlak
cugfira - vlakvedoucí
cukerwerki - cukroví
cukier - cukr
cukle - přezůvky
cukrować - sladít,podbízet se
cumel - dudlík
cumlać - cucat
curik - zpět
cwakmaister - původčí
cwancig - neco amorfniho, blize nesepecifikovaneho
cwek, nimo cweka - smysl, účel, nemá smysl
cweknyć - zmáčknout čudlík, přepnout
cwibak - piškotová buchta
cwiklistek - průvodčí
cwokać - klovat
cycek - prs
cycha - velké břicho, panděro
cychalter - podprsenka
cychi - postelové povlečení
cyckać - cucat
cycok - podsvinče, sele
cyferblat - hodiny
cyferblot - ciferník od hodin
cyfra - číslo
cyganić - lhát
cygaretla - cigareta
cygarszpic - špička na cigarety
cygón - lhář
Cygóni - Romové
cygoryja - cikorka
cykać - mačkat čudlíky, čůrat
cykoczki - tlačítka
cylka - trefa
cylnyć - trefit
cylować - trefovat
cymboł - cimbál, nemehlo, blbec
cymra - pokoj
cymynt - cement
cymyntsztrych - cementový potěr na podlaze
cynder - okuje
cyp - blbec, pomocník havíře
cypowina - blbost
cyprysek - malé mužské přirození
cypsztajn - mužské přirození
cyrkiel - kružitko
cyrknyć - dolívat, přilít
cyrkula - cirkulárka
cyrkus - cirkus, randal
cysorski - císařský
cysorz - císař
cytróna - citrón
cytyrować - šikanovat
czabrać - čvachtat
czakać - čekat
czakaczka - svatební veselí pro nepřímé účastníky
czamprovać - míchat všechno dohromady
Czantoryja - hora v Beskydech
Czantoryja (kwiotko) - Zeměžluč lékařská (Centaurium erythraea)
czarować - čarovat, neodborně manipulovat
czatować - hlídat, být na čekané (lovu)
czechmón - čerchmant
czechrać - probírat, česat vlnu
czego ? - cože ?
czekulada - čokoláda
czepiec - pokrývka hlavy vdané ženy
czepóń - hlava
czerepo - zbytečná,stará,věc, pokažená
czerniawa - zatažená obloha před deštěm
czerwiec - červen
czetyna - chvojí z jehličnanů
czihi - čehý (povel pro koně)
czitać - číst
czkać - škytat
czmajznyć - ukrást
czochtać sie - koupat se
czoło - čelo
czopka - čepice
czorny - černý
czosnek - česnek
czuć - cítit
czyhnyć - být chamtivý
czymu - proč
czynstować - nabízet alkohol
czyrniówki - ostružiny
czyrpok - hrnek k nabírání tekutin
czyrwiynić sie - červenat se
czyrwóny - červený
czytać - číst
czytelnia - čítárna-místní název ve Vendryni
czyżyk - čížek lesní, drobný pták

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek