HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

macać - ohmatávat
machabejski - nestabilní, špatně provedený
machrować - chválit se
maciura - prasnice
magacyn - sklad
magicz - magneťák
maglajz - Zmatek, pěkný guláš v něčem
maj - květen
majdnyć sie - minout cíl, netrefit se
majdok - levák, nešika
majkefer - chroust
majster - mistr
majtki - dámské kalhotky
majty - kalhotky
majzlik - ocelový sekáč
mało - málo
malować - kreslit, malovat
malowidła - líčidla
malówka - malování bytu
małpa - opice
mały - malý
malyrz - malíř
mamlas - nemehlo
mamrać - naříkat, odmlouvat
mamuśka - maminka
man - člověk
manatki - osobní věci (pět švestek")
Mania - Mařka
maniyry - chování, obyčeje
mantel - plášť
maras - hnus, marast
marasić - patlat, špinit
mardnik - neporzádek
marekwia - mrkev
marka - značka, dopisní známka
markirować - předstírat nemoc
marne - je mi líto
marnić - utrácet, marnovat
maród - nemocný
maródka - nemocenská
marownia - márnice
marsz - pochod
maryja - marie
marynorz - námořník
marzec - březen
marznyć - mrznout
masakjer - masakr,krveprolití
masarnia - řeznictví
maść - mast
maścić - mastit
masło - máslo
maślok - klouzek sličný (Suillus grevilley), moula, ňouma
maślónka - podmáslí
masne - tučné, drahé
maśniczka - máselnice
masora - masařka (moucha)
masorka - žena pracující v řeznictví
masorz - řezník
maszingwer - automatická zbraň, samopal, kulomet
maszyna - stroj
maszynfira - strojvůdce
maszynki - zápalky
maszyrować - pochodovat
mazglaty - mazlavý
meadry - česky
meble - nábytek
meldować - hlásit
melszpajs - zákusek, desert
meltonki - druh obuvi
merglas - silonové vlákno, rybářský vlasec
mewa - racek
mgła - mlha
miano - jméno
miara - míra
miarowy - splňující požadované kritéria
miauczeć - mňoukat
micka - čepice
mieć - mít
miech - pytel
miechowina - pytlovina
miedza - mez
miejsce - místo
mierski - zasmušilý
mierzać - měřit
mierżeć - mrzet
miesiónc - měsíc
mietanka - zelná placka
mietła - koště
Mietlarnia - Bystřice nad Olší (místní název)
mietlorz - výrobce košťat, občan Bystřice nad Olší
migać - blikat, uhánět, prchat
miglanc - někdo vychytralý, s fištrónem
mignyć - mihnout se
milioner - milionář
miłość - láska
mina - výraz obličeje
miód - med
miodula - alkoholický nápoj uvařený z lihu a medu
mioł - drť
miot - stopa
miś - míša
miszkorz - osoba provádějíci kastraci
miszkowani - kastrace
miszung - směs
mitel - střed (ve stavebnictví)
miydzka - mez
miyndzy - mezi
miynij - méně
miynki - měkký
miynkóm ciulkóm robióny - měkota
miynso - maso
miynszi - menší
miynta - máta
miyntoszić sie - vrtět se
miyrwa - mrva, volně ložená sláma
miyszać - míchat
miyszanki - šťouchané brambory
miyszek - pytlík
miyszkać - bydlet
młaka - močál
mleć - mlít
młoducha - nevěsta
młody - mladý
mlyczny - mléčný
mlyczoki - první zuby
mlyczyska - pořádné poprsí
mlyko - mléko
młyn - mlýn
młyniorz - mlynář
młynski koło - mlýnské kolo
moc - hodně
mocno - silně
moczka - omáčka
moczkorz - opilec, bezdomovec
modrzew - modřín
moj - májka
mojiczek - pampeliška
mój ty smutku! - no nazdar!
móm - mám
móndrok - neotesanec, drzoun
móndrować - vmýšlet si,chlubit se
móndry - chytrý
mónk - čelák, trouba (osoba)
mónka - mouka
mord - vražda
morda - tlama
mordować - trápit
mordownia - špinavá hospoda
morela - meruňka
moresy - chování se
morowy - obrovský
mortwy - mrtvý
morus - nadutec, vychloubač
mościnka - milostpaní
mościorz - občan Mostů u Jablukova
mosz - máš
mowa - mluva
mówić - mluvit
mówka - mluvka
moździyrz - hmoždíř
mózg - mozek
mrglas - silon na ryby
mrógać - mrkat
mrógnyć - mrknout
mrok - mrak
mrowczo kupa - mraveniště
mrowiec - mravenec
mróz - mráz
mroźny - mrazivý
mrozowiec - slabé sněžení za velkého mrazu
mrugać - mžourat
mryngać - blikat
mryngaty - pruhovaný
mrzygłud - nedochůdče; dítě, co nechce jíst
mucha - moucha
muckać - líbat
mularka - zedničina
mulorz - zedník
mumps - příušnice
mur - zeď
murovać - zdít
murowany - zděný
murzin - černoch
musieć - muset
musiorka - muchomůrka
muster - vzor, předloha, příklad
muterka - šroubová matice
muzyka - taneční zábava, hudba
mycka - čepice
myjka - žínka na nádobí, utěrka
mykać - posouvat
myknyć - posunout, táhnout hrací figurkou
mynczka - nedochůdče
myndor - chroust
myndzić - žadonit
myntel - motýl
myrglas - silonové lanko, np. na chytání ryb

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek