HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

tabaciorka - tabatěrka
tabaka - tabák
tabletka - prášek
tablica - tabule
taciany - miloučký
tajl - část, díl
tajlować - dělit, rozdělovat
tajymnica - tajemství
taki - takový
Talian - Ital
talyrz, talyrziczek - talíř, talířek
tamstela - odsud
tamstyl,tamstela - odtamtuď
tamteryndy - tamtudy
tańcować - tančit
taniec - tanec
tarachmón - zbrklý člověk
tarapat - nerozvažny
targ - trh
targać - trhat
targus - velmi pracovitý člověk
tarluszko - krouhač
taśma - páska
taś,taś,taś - volání na kačeny
tata - tata
tatarczok - lihovina, tatarský biftek
tatarśczok - druh aromatické trávy
tata z mamóm - rum s griotkou (čert)
tatowie - rodiče
tatulek - taťka
tatusiek - tatínek
tchórz - tchoř
tego - toho
tela - tolik
telarazy - tolikrát
teli - takový
telki - takový
tepich - koberec
tepiszek - kobereček
teraz - nyní
teraźniejszy - současný
terminator - polski
teryndy - tudy
tinteblaj - inkoustová tužka
tinteblau - inkoustová tužka
tintek - inkoustová tužka
tisztuch - ubrus
tlama - obličej
tlapa - plácačka na mouchy
tleć - tlít
tłóc - mlátit, bít
tłók - trouba, hňup
tloła - nahnilé dřevo
tnyć - řezat,mlátit
toć - jasně, jistě
toczić - točit
toczki - stavební kolečko
tóm - tou
Tóna - Tonda
toperleiter - štafle
topić - topit
topórko - topůrko
torba - velká taška, nepříjemná ženská
torbanszrub - vratový šroub
torg - tržiště
torka - trnka
torki - trní
towor - zboží
to żech - to jsem
tóż nie prow - neříkej, to snad ne
trajbować - provozovat, honit práci
trakacz - trakař
traktorki - lehká turistická obuv
trampki - kecky - sportovní obuv
tran - rybí tuk
trauermarsz - smuteční pochod (hudební skladba)
treger - nosník
trenki - trenýrky
trepy - tenisky
tretuar - městský chodník
tróhła - rakev
trójkónt - trojúhelník
troki - necky na opařování prasete
trómba - trouba
trómba jerychóńsko - neknuba, moula
trómbić - troubit, náruživě pít
tropić - trápit
trowa - tráva
trowić - trávit
truć - trávit jedem
trucina - jed
trufać - mít tušení
trufać sie - cítit se na něco
trup - kostra, nefungující věc
trusiok - krocan
truszok - krúta
tryb - ozubení
trybek - ozubené kolečko
trykocze - podvlíkací kombinéza
tryngeld - spropitné
tryskacz - stíhačka
trza - třeba
trzaskać - třískat, rachotit
trzcina - rákos
trzecigo roku - před třemi roky
trzepać - třepat
trześnia - třešeň
trześnie - třešně
trześniówka - třešňovice
trzić - strouhat, krouhat
trzicielina - nastouhané brambory na bramborák
trzinost - třinást
trzi sztwierci - tři čtvrtě
trzmiel - čmelák
trzónek - dřevěná rukojeť nože
trzónok - zub stolička
trzupy - sklo, porcelán
Trzyńczan - Třinečák
Trzyniec - Třinec (místní název)
trzyniok - velká pokrývka hlavy
trzynść - třást
tu - tady, zde
tukać - mentorovat, stále upomínat
tukej - tady, zde
tulejka - nádoba na brousek kosy; též kyrblik
tumlować - spěchat
tuplować - ujišťovat
tuplowany - dvojtý
turovać - vytáčet motor
tustela - odtud
tutać - bumbat
tutejszy - zdejší
tuteryndy - tudy
twardy - tvrdý
twardziel - tvrďák
twi! - fuj!
twój - tvůj
tydniówka - týdenní jízdenka
tydziyń - týden
tykać - tikat
tylec - dřevěná násada (např. krumpáče)
tympe jak rzicz - tupé jak prdel
tympy - tupý
tym razy - pro tentokrát
tymu - proto
tyn - ten
tyncza - duha
tyndy - tudy
tyndyryndy - tudy
tyngi - tvrdý,mrtvý
tyrarct - veterinář
tyrczeć - vyčnívat, trčet, být někde dlouho
tyrtkać - poskakovat
tyś - ty jsi
tysiónc - tisíc
tyś je - ty jsi
ty żeś - ty jsi
ty żeś je - ty jsi

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek