HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

ubekować - bědovat
ubiegnyć - pokálet se při průjmu, uběhnout
ubolywać - stěžovat si, naříkat
uchylić - uhnout, dát něco stranou
uciómpły - upejpavý
uciyrać - utírat
uciyrka - utěrka
udrzistany - ubryndaný
ufultany - pobrindaný
ugnyć - uhnout
ugryść - ukousnout
ugryźć - ukousnout
ugrzynznóńć - uváznout, zabříst
ujec - strýc
ujechać - ujet
ukielznóńć - uklouznout
uklizecka - pucfrau
ukludzać - uklízet
ukozać - ukázat
ukradzóny - ukradený
ukraść - ukrást
ukryncić - ukroutit, ubalit cigaretu
ulice - ulicza
ulicha - liják
uloć - ulít
ułómny - postižený
ulubione - Oblíbené
ulywać sie - ulévat se
umasta - omastek
umieć - umět
umiyrać - umírat
umorysany - zašpiněný
umrzić - umřít
un - on
uniforma - stejnokroj
unterhaltować - zabývat se něčím
unteroficyr - poddůstojník
unterszryft - podpis
uolza - olše řeka
uparty - tvrdohlavý
upierdolić - udeřit někoho
upiyc - upéct
uprać - udeřit
uprzedzać - jít napřed (hodinky)
urodziny - narozeniny
urwać - utrhnout
urwaniec - fatalista
urwisz - darebák
urzyc, urzeczóny - zaklít, zakletý
uschnyć - uschnout
uskipieć - vyvařit se, vykypět
usmarkaniec - usmrkanec
usmarkany - usmrkaný
usmolóly - zasmolený, špinavý
usnyć - usnout
usrać - uprdnout
ustoć - překonat
ustrojóny - pěkně oblečený, ozdobený
ustrugać - vystrouhat
usuć - usypat
usukać - vyhrnout, vykasat
uszić - ušít
uszporować - ušetřit
uszulać - uválet
utarg - tržba
utopiec - vodník
utropa - trápení
uwaga - pozor!
uwielbiam - aj ja by som chcel vediet
uwiónzać - uvázat
uwrzyć drzwi - pootevřít dveře
uwziynty - neodbytný
uzdać sie - zalíbit se
uzdrowić - uzdravit
uzdrzić - uvidět

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek