HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

labryga - břečka
laburdziate - nadrozměrné / např. sukně/
łach - lenoch
łachmany - staré, poničené oblečení
łachować - lenošit
lacie - pantofle
łacny - levný
lagier - ložisko,tábor
laitung - potrubí
lajbik - podprsenka
lajda - baba (při hře na honěnou)
lajdy - honěná
lajerkaslik - hrací skříňka
lajsnia - úzké dřevěné prkno
lajtung - vedení
lajzoki - povadlá velká prsa
łakómiec - lakomec
łakómy - lakomý
laksyrka - průjem
lalec - jelec tloušť
laliczka - křemenáč
lalka - panenka
laluś - homosexuál
lamyntować - lamentovat, naříkat
lancuch - řetěz
łania - lań
łantaś - lotr
łapa - tlapa
łapówka - úplatek
las - les
łaska - lasice
łata - záplata, darebák
latarnia - lucerna
lato - léto
latopiyr - netopýr
latoś - letos
latryna - záchod
łatwić - dělat něco,zařizovat něco
lauf - hlaveň
laufbryka - nájezd na lešení
laufer - živé dítě (neposeda)
laufryka - nájezd (na lešení)
ławka - lavička, školní lavice
lawor - nádoba na mytí nohou
łazić - toulat se
łazynga - povaleč
lebioda - slaboch
lecieć - letět
ledra - znehodnocená poštovní známka
lehki - lehký
leje jak z cebra - průtrž mračen
lejiczek - nalévací trychtýř
lejoczek - placka z mouky, mléka aj.
lejok - nálevka
łep - škaredý obličej
łepetyna - hlava
lepić - lepit
lepidło - lepidlo
leśny - lesní
letni, letnio - vlažný, vlažná
lew - lev
leżeć - ležet
libesbryf - milostný dopis
lico - líc
lidrunk - ucpávka hřídele,těsnění
lifrowacz - urychleně nakládat, nebo vkládat do tašky
ligotka - lhotka, místní název
Ligotka Kameralna - Komorní Lhotka
linijka - pravítko
linijorz - pravítko
liniorz - metrové dřevěné pravítko
lipiec - červenec
litanija - dlouhý psaný text
litera - písmeno
liznyć - lisknout, udeřit, upadnout
lizok - stěrka
łoberesić - vynadat, obořit se na někoho
łobezdrzić sie - otočit se, podívat se
łobiesić - oběsit
łobracać - obracet
łobrozek - obrázek
łobrychtować - sprdnout
łobuszek - valaška
loć - lít
łochlasta - opilec
łochlić sie - vrtět se
łociypka - otep slámy
łodbiygać - odbíhat
łodgarnyć - odhrnout
łódka - loďka
łodmaryja - kredenc
łodprawiać - slavit, strojit hostinu
łodprawić sie - mít orgazmus
łodulóny - zakaboněný, smutný
łodyga - stonek
łódź - loď
lofas - pohlavní úd
łofiara - oběť
łoficyr - důstojník
łognyć - ohnout
łogóra - fialový nos opilce
łogórka - okurka
łogrómny - mohutný, ohromný
łogryzek - ohryzek
łoherdesić - sprdnout
łój - lůj
loker - volný, pohodlný
łokieć - loket
łokiynnica - okenice
łokno - okno
łokóń - okoun
łokory - řezivo s kůrou
łokropnie - hodně moc
łokropny - hrozný
łokulory - brýle
łokuty - okovaný
lol - lolec
łóltorz - oltář
Łolza - Olza, Olše (místní název)
łóm - kamenolom, kravál
łómać - lámat
Łómno - Lomná (místní název)
łón - on
łónćić sie - loučit se
london - dřevěná stojka lešení
Łóndrzichowice - Oldřichovice (místní název)
łóni - loňského roku
łóni sóm - oni jsou
łónka - louka
łóńskigo roku - loni
lónta - hadry, nepěkné oblečení
lóntraśić - courat
łopadołki - spadané ovoce
łopajtać - nedbale ořezat
łopata - lopata
łopowoga - odvaha
łopowoż sie ! - jen se odvaž !, neodvažuj se
łoprata - oprať
łopryszek - vagabund
łordeka - strop z cementu a slámy
łorgany - varhany
łorlap - dovolená
łorliczka - hrdlička
łoryngle - náušnice
łosa - vosa
łość - rybí kůstka
łosełka - ocilka, brousek na kosu
łosio bania - vosí hnízdo
loska - hůlka
łosowiały - malátný, ospalý
łostrewka - dřevěný stojan na sušení sena
łostry - ostrý
łostrziżónki - ostružiny
łostuda - ostuda
łosynga - hasičský hák, halapartna
łoszkapić sie - zranit se
łoszkrabina - bramborová slupka
lotać - lítat
lotajóncy - lítající
lotko - ptačí křídlo
łoto - zde, tady, onehdá, před nedávnem
łotomana - pohovka
łotopulóny - nadutý,nasmolený,nahněvaný
łotwiyrok - otvírák
łowca - ovce
łowczorz - pasák ovec
łowiynzi - hovězí
łowiynzina - hovězí maso
łowiynziok - lidová píseň bez rytmu
łóżeczko - postýlka
łoziómbać - zebat, cítit chlad
łóżko - postel
łożralec - opilec
łożrały - opilý
łozyndrogi - šle
luchać - silně pršet, lít
luchnyć - prudce pršet
ludra - nevkusná žena
lufa - hlaveň
lufciok - vzduchovka
luft - vzduch
lufthoki - vzdušné háky
luftinszpektor - nedůvěrýhodný, nestálý člověk
luftovać - větrat
luftovat - větrat místnost
luftować - větrat
luftpómpa - hustilka
lukrecyja - lékořice
lulina - penis
lura - slabá káva
luster - stropní světlo
luter - protestant
lutryja - loterie
luty - únor
łuzda - uzda
lyczić - léčit
łygać - intenzivně bolet
lygowisko - místo na spaní, doupě
lyk - lék
lykarstwo - medikament
lyń - lenoch
lynkać - lekat
lyska - líska
łytko - lýtko
lytować - pájet (pájkou)
lyźć - lézt
łyżka - lžíce
łza - slza
łzawić - slzet

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek