HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

habazdiura - habaďura, lest
haberlok - obnošený kus oděvu
hacka - vlněná deka, ženský oděv
Hadam - Adam
Hadaszczok - Slavíč (místní název)
hadziaj - trhan, otrhanec, vobejda
haf - sem
haferfloki - ovesné vločky
hafo - hodně
haftam - zřídka
hajcgiter - topně těleso
hajcman - oblouková ocelová výztuž
hajcować - topit, přikládat
hajcyrz - topič
hajzel - záchod
hajzlowina - fekálie
hakinkrojc - hákový kříž
hakynkrojc - hákový kříž
halać - hladit
halanger - příručí,pomoc.dělník
halastra - neupravený člověk
halbija - nádoba pro dobytek
halkać - chlácholit
haltować - zastavovat
haltry - dámské podvazky
halyrz - halíř
hamer - kladivo
hamować - brzdit
hamuj - povel k brzdění
hamulec - brzda
handek - obchod
handel - obchod
handerlok - hadrník, šupák
handgaby - rukojetě na kole
handra - hadr
handyrkovać - hádati se
hanej, henaj - tamhle
hantaszka - dámská kabelka
haraburdzi - harampádí
haratać - rozbíjet, ničit
harest - vězení
haresztant - vězeň
harknyć sie - pohádat se
harmider - kravál
harmónija - akordeón
harować - těžce pracovat, lopotit se
hartować - otužovat, kalit kov
harwas - kravál
harwosić - štěkat
harynek - sleď
hastrosz - osoba hrozně oblečená
haszpa - závora u dveří
haszpel - vratek
hasztabiga - osoba velkého vzrůstu
haukać - poštěkávat
hausharest - domácí vězení
hausnumero - vymýšlené číslo
hawiyrnia - šachta
hawiyrz - horník
hebama - porodní bába
hebel - páka, hever
hebować - v hokeji zvedat puk při střele
heczepecze - plod šípkového keře
heft - časopis
heftnyć - narychlo sešít
heftować - přišívat, přivařovat
heklować - plést, háčkovat
heksenszus - houser, ústřel bederní
helfer - pomocník
helfnyć - pomoct
hełma - přilba
helmisko - násada
henger - věšák
Henio - Jindra
Henryk - Jindřich
hepa - žena s dobrou postavou
heraus! - vypadni!
herbata - čaj
herco - karetní srdce
herdekovać - nadávat
heta - hot (povel pro koně)
hiba - alkoholické opojení
hilznia - nábojnice
himberzaft - malinová šťáva
hipkać - skákat
hnětanka - zelná placka
hobel - hoblík
hoblówka - srovnávačka
hobo - věc k ničemu, šunt
hóczeć - hučet
hoczek - háček
hok - hák
hola - hodně dávno
holcplac - skladiště dřeva
hołda - hromada, halda
hołdamasz - zábava
holec - mladík
Hołmuc - Olomouc
holofić - hulákat
holszpan - obojek
holynder - rozebíratelné spojení potrubí
hóncwót - podkoní
hónorowy - pyšný
hónym - honem
hópnyć - skočit
hórda - hustá polévka zelňačka
hórdać - lomcovat
horuch - ruch, rušivé zvuky
hosasón - osoba mohutné konstrukce
hóśle - housle
hóśliczkorz - houslista
hósować - provokovat, štvát
hóśtać - houpat
hóśtaczka - houpačka
hownocuc - ponorka na čerpání žumpy
hozyntregi - kšandy
hróm - blesk
hrómsko - hromsky, hodně
hruby - objemný, tlustý
hubertus - dlouhý pánský plášť
hudebník - hudebník
hulajnoga - koloběžka
hulić - kouřit
hulica - úvoz
hupcug - řetězový kladkostroj
hurt - obchod ve velkém
huśtać - houpat
huśtawka - houpačka
hyc - nesnesitelné teplo
hyła - nezdvořák
hyłtać - hltat
hyłtus - skrblík
hymbaua - nerovnost
hynaj - tam
hyrcz - boule
Hyrczawa - místní název obce
hyrtok - velmi pracovitý člověk
hyrtóń - hrtan

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek