HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
AKTUALITY
3.4.2012
křest našeho cd BLAF ROK od 14min 44 sec
http://www.ifktv.cz/


26.3. napsal Hutnk
Blaf křtil nové CD Rok
26. března 2012 9:05
DOLNÍ LOMNÁ - Na světě je nové CD skupiny Blaf. Slavnostního křtu se čerstvě narozené desce dostalo v sobotu večer okolo osmé hodiny večer v Dolní Lomné. Vodou z Lomňanky ji řádně polili kmotři Jarka Kantorová a Josef Mlok Grim.
Novou desku křtili vodou z Lomňanky . Oba jí popřáli, aby se dobře prodávala. Josef Mlok Grim mimo jiné podotkl, že na hvězdném nebi se objevuje spousta hvězd a hvězdiček. Blaf však patří ke stálicím na hudebním nebi, na které se fanoušci mohou vždy spolehnout. Nové CD Rok je už možné zakoupit třeba přes webové stránky kapely www.blaf.cz.
Petra Jurásková


25.3.2012 napsal Horizont
Blaf pokřtil nové CD, je na celý rok
Dolní Lomná
Rok, tak se jmenuje nové CD kapely Blaf. Hudebníci jej pokřtili v sobotu v Dolní Lomné v přeplněném Hotelu Pod Akáty.
Název neznamená počeštěný výraz rock, jak si mnozí myslí, ale disk se skládá z písniček, které jsou napasované na každý měsíc v roce.
Lednu přísluší třeba Naladówka, červnu Lopuchi, červenci Borówki, srpnu Inwazyj, prosinci Mikołajówki a podobně. K dobru přidali muzikanti ještě dvě skladby Nas to tu a povedenou Szukał baby Blaf.
(více v tištěném Horizontu)


Igor Gaura napsal (23.3.2012)


Blafrok
Odpočítávání nastalo. Do Konce Světa zbývá několik měsíců a jablunkovská skupina Blaf nám zpříjemňuje čekání novým albem. Jak už to u koncepčních projektů bývá, spojovacím prvkem jsou tématicky zaměřené texty. Evangelium podle apoštola Tomáše bývá občas chybně interpretováno, texty zatím nikdo nepodrobil hlubšímu rozboru, jež by si bezpochyby zasloužily. Ale popořadě.

Žalm první: Blízkovýchodní konflikt a vliv dodávek strategických energetických surovin, kořen veškerého zla, jsou jako spojité nádoby ruku v ruce s další vlnou ekonomické recese, jež se naplno projevují na lokálních úrovních. Jako východisko si dovolím odcitovat sloku 3., verš 5. a 6. „Wyszkrobiym se aż navrch, czim jak nejblżii Pómbóczkowi..“ Není to nic jiného než vysoké osobní ambice a blízké kontakty na skutečně nejvyšších postech.
Žalm druhý: Je podobenství o pomíjivosti života, dozvuky plesové sezóny přecházejí plynule v kocovinu vyvolanou neutěšenou dopravní situací, kdy Tomáš tráví nedobrovolně v kolonách notnou část osobního volna, autor sám zaujímá smířlivý postoj díky vypěstovaným pevným životním hodnotám, jakými jsou např. dobře nalazená kytara, již u nás domestikovaný sv. Valentýn či Popeleční středa. Tady bych se zastavil u určitého názorového posunu, když se v době půstu dál oddává nestřídmosti v jídle i pití, či veselení s kamarády na Kamenitým, což je již od doby středověku považováno za jeden ze sedmi smrtelných hříchů (viz. sv. Alžběta). Uvědomuje si veškerá rizika z toho vyplývající (shození z mostu), a tak na závěr nabádá k toleranci, jež se může stát předpokladem celosvětového míru a klidu.
Žalm třetí: Podává svědectví z cest do hlavního města. Pravý důvod můžeme pouze tušit, přesto lze z drobných střípků poskládat poměrně úplnou mozaiku. Předně, Tomáš jezdívá do Prahy často. Viz úvodní slovo dcery Zuzany „… zaś do Pragi?“ Jako první navštěvuje Matějskou pouť, aby se setkal s bossem všech kolotočářů Kočkou starším. Nevíme, jak dlouho tyto styky udržuje, můžeme však směle vyvodit, že tak již činil v hlubokých letech nesvobody, používajíc zastaralého místopisu: sloka 1. Verš 5 (Kaj tu je Fučíkárna? Park kultury a oddechu?) Proč by jinak chodil na pouťové atrakce v pondělí, kdy je den odpočinku po víkendu? Nynější politickou orientaci snadno vyvodíme: verš 2., sloka1. „…doprawa odboczimy“ nebo dále sloka 2. verš 2. “modry pyndziałek“ odkaz na den, kdy zasedá grémium ODS, jako i sloka 3. verš 1. „….prziwitać se z Wacławym“ jsou více než výmluvným napojením Tomáše na samotné špičky vedení státu. Ačkoliv Tomáš vystupuje na veřejnosti obezřetně a inkognito, je záhy poznán servírkou „na Kovárně“, díky čemuž se dál již setkává zcela bezelstně s poutníky z Ruska, či rodilými Afričany. Od minulé návštěvy Blafu v Praze (vystoupení pod hlavičkou senátu ČR) je po Pavlovi pojmenován most a po Tomášovi hospoda. Putování zakončuje návštěvou chrámu Sv. Víta, kde jsou uloženy ostatky našich panovníků, a pozor! Závítá taky na V.I.P. hřbitov na Vyšehradě, můžeme se jenom domýšlet, jak těžké musel učinit rozhodnutí o svém posledním odpočinku.
Žalm čtvrtý: V předvečer Velikonoc obchází Tomáš rodné město a je zcela konsternován metamorfózí pevného skupenství vody v kapalné. V souladu s řeckým ideálem mentální a fyzické rovnováhy pak přemítá, jak „wiosna zime pocisko.“ Nenadarmo je někde v podvědomí voda symbolem sexuální energie. Na Velký pátek jde do kostela, v sobotu na jedno na Koszary, v pondělí na Filipku. Co dělal v neděli, se nám ani po usilovném pátrání nepodařilo zjistit. Sborové jednohlasné alelluja na závěr žalmu je zcela výmluvné.
Žalm pátý: V úvodu žalmu zmiňuje radostné očekávání nové ložnice a po Velikonocích absolvuje Tomáš svérázný rituál stavění máje. Podívejme se nyní, jak spolu souvisí tyto zdánlivě nesourodé skutečnosti. Osoby mužského rodu mají v sobě hluboce zakořeněnou prazvláštní potřebu neustále něco vztyčovat, ať už jsou to menhiry, komíny v areálu TŽ anebo obelisky v Egyptě. Jednoznačně se jedná o falický symbol plodnosti. Pro nezasvěcené čtenáře je máj (mojka) dlouhý rovný kmen obvykle ze smrku, který je pořezem zbaven kůry a nahoře jakoby proniká věncem. Nad věncem je ponechán vrchol s mladými větvemi, ozdobený pestrobarevnými stuhami. Veškerá činnost spojená s prací na vztyčování, je neodmyslitelně spojená s nadměrnou konzumací alkoholu, jež stimuluje pocit integrity prapůvodní kmenové pospolitosti.
Žalm šestý: Završuje první polovinu roku. Tomáš neúnavně prochází krajem. Nyní už ne sám ale i s manželkou. Odložil běžky a vyměnil je za kolo nebo chodí pěšky, nedbaje rozmarů počasí. (Sloka 2. Verš 3. : „Chczije, czi słonko świyci, albo zaś wiater fuczi“) Podívejme se nyní, jak se vymezuje ke kapele. Na jedné straně zaujímá až flegmatický postoj, je mu jedno zda bude hrát na festivalu nebo kdekoliv jinde, na straně druhé spokojenost na koncertech pod širým nebem podmiňuje velkou účastí posluchačů a pokud zvukař odvede dobře svoji práci. Jako oblíbená postava regionu je pozván LS AUDIO i na křest. Zajímavý je posun ve způsobu křtu, kdysi se křtili pouze novorozenci nebo lidé přistoupivší k víře a křtilo se vodou. Nyní se křtí lodě, letadla a hudební nosiče obvykle šampaňským. Zmiňuje se jakoby na okraj, že na věčnost odešel šéf kamarádů táborových ohňů a měsíc po něm král popu, kdo bude po něm následníkem trůnu? Odpověď nechme zatím stranou, všimněme si však, že na sv. Jana byly povodně. Následuje druhá cesta do Prahy…
Žalm sedmý: Doma není nikdo prorokem a první cesta vede k sousedům na Slovensko. Tímto nepsaným pravidlem se řídí i nově zvolivší prezidenti po obou stranách hranice. Pohoršuje se nad uctíváním falešných proroků, velmi ostře vystoupí proti zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a tu a tam někoho zamordoval. Domorodci z Terchové byli notně pobouření, protože o měsíc později navštívil Tomáš jihočeský Trocnov a nezaujal podobně kritické stanovisko, vůči jednookému hejtmanovi. Shodou okolností měli oba rekruti bohatou vojenskou minulost, stejně jako Tomáš, jak se dočteme dál v textech. Výstup na Chleb je provázen pocity euforie, kolem poletují žlutí motýlci, v lanovce sní o letu balónem až do Himalají, sní o jasných nocích, kdy je možno dohlédnout z Rozsutce do Budapešti. To nebylo moc taktní v kontrastu ke slovenské pohostinnosti, a i když už se v zemi nějaký čas platí eurem, a pro místní jsou potraviny drahá záležitost, návštěva u tety v Žilině se opět neobejde bez dobrého jídla a pití.
Žalm osmý: Přesuneme se nyní do Jižních Čech. Autor podrobně popisuje místa, kterými prošli jeho kroky, jakož i všechna pivní zastavení. Svěřuje se s pocity, kdy touží po rodinné idylce, bohužel je často poznán krajany, kteří si neodpustí poznámku na jeho adresu a cítí se ukřivděíi, že je nepřišel pozdravit. Na cestě E55 si naopak všímá kněžek nejstaršího řemesla a konstatuje, že se zatím u nás nežije zle. Dál jeho stopu ztrácíme.
Žalm devátý: Tomáš odlétá do Bulharska na další misi. V letadle se bez padáku cítí jako výsadkář v záloze nesvůj, načež koketuje s letuškou, která všem nabízí bonbóny. V letovisku relaxuje po svém, odvolává se na Spasitele a nechává se opět vyhnat do hospody, kde s oblibou konzumuje místní gurmánské lahůdky, ale už sní o Slezských dnech a myslí na domácí stravu. Sloka 3. verš 5. (Rojberka a stryki, warzónka z szpyrkami, jelito z kapustóm) Připomíná návštěvu papeže na Sv. Václava a vymezuje se vůči lidem s antipatií k němu.
Žalm desátý: Bůh odňal Adamovi v ráji žebro, aby nebyl sám a stvořil první ženu Evu. Tomáš už ženu má, přesto si taky dobrovolně nechal odebrat část těla, důležité je načasování, předvečer svátku Všech svatých. Všimněme si skutečnosti, Tomáš se jde pomodlit do kostela za úspěšný zákrok, přesto je na pochybách, jak to všechno dopadne a tak se v penzionu uskuteční poslední večeře. Na rozdíl od událostí v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety se nepodává chleba a víno, ale sní v penzionu na Bělé na posezení půl kachny, tento čin pak ospravedlňuje 15. výročím sňatku. Ostatky svatých jsou ve velké úctě schraňovány v katedrálách po celém světě až po smrti světců, Tomáš jak vidno bude mít své ostatky vystaveny už za života a 7. března se pak můžeme těšit na další státní svátek.
Žalm jedenáctý: Je plný vzpomínek na vojenskou službu, o překonání strachu z výšek, o prvním seskoku, zmiňuje smrt neomezeného vládce východní říše, posilněný směsí čaje a rumu nostalgicky vzpomíná na dobu, kdy se hroutilo bipolární uspořádání světa a kapela se aktivně účastnila této občanské revolty a těšila se z prvních měsíců svobody. Žalm však překvapivě končí velkým tunelopádem.
Žalm dvanáctý: Nestálost počasí vyvolané pozvolnými cykly v podnebí přináší na začátek zimy dost neobvyklé meteorologické jevy. Když vystoupá ke kapli na Lyski, spatří nad Vitališovem duhu. Což by nebylo zas tak neobvyklé, kdyby se ta nestalo na Silvestra, a jelikož tomu tak bylo dopoledne, zdá se tato informace dosti hodnověrná, a duha je odjakživa považována za dobré znamení. To ovšem již nelze říct o návratech z vánočních večírků, kdy např. rozmlouvá se psem přejíc mu „Wesołych świónt“, na druhou stranu i Sv. František prý takto rozmlouval se zvířaty. Domácí mazlíček Baxan musí z klece sledovat konzumaci příslušníků svého druhu za zvuků fléten a houslí, je prozřetelně držen v kleci, pro případ že by krize trvala delší dobu. Za dobré chování má dovoleno sledovat televizi. Jak se dozvídáme v podobném vězení pobýval i Tomáš v časech vojenského výcviku. Na štábní budově je dodnes patrná stopa po hvězdě, která se objevuje v různých částech světa, kolem Vánoc prý svítí obvykle na Betlémem v Palestině.
Žalm třináctý: Zlot mívá obvykle mezinárodní účast a jednu hvězdu z Polska. Polská hvězda se jmenuje Lombard. Tomáš brojí proti zanášení cizorodých výrazů do domovských jazyků. V polštině mu vadí fráze že „życie jest cool“ když „Przeżyj to sam“ zní mnohem líp. Pozastavuje se nad vulgaritami zpěváka Izziho, (pozor rozlišujte easy a Izzy, stejně to zní , ale…) který obvykle vystupuje do půl pasu nahý, akorát bradavky má přelepené, aby mu na ně nebylo zima. Podle jiných tvrzení stojí v čele hnutí matek, které odmítají kojit. Tetování je však třeba ukázat, což Tomáš jaksi nevzal v úvahu a doporučuje intonovat raději ve svetru. Jistě, ten den pršelo a bylo dost nevlídno, takže obavy z prochladnutí byly na místě. Tomáš to řešil konzumací medoviny a sledováním Slovenky Janky Kirschner, která nejen hezký zpívá, ale má i skvělou kapelu, dobře vypadá (měla svetřík) a nejhezčí píseň má o koni.
Žalm čtrnáctý a poslední: Blaf hledá ženy a pomáhá mu dav lidí, číhá na ně na příhodných místech, nejdřív na kraji lesa a pak v jeho hloubi. I když se ospravedlňují , že se nejedná o žádný gruppensex, zmínka v první sloce je usvědčuje z pravého opaku „ A pry jich była masa“. Používají rafinovaně metodu dvojsmyslnosti významu slova szukat-šukat. Zatímco jedna část kapely čeká na kraji lesa, v hloubi lesa se zatím vesele šuká.

Doslov
A to je všechno. Odpočítávání nastalo. Do Konce Světa zbývá několik měsíců a jablunkovská skupina Blaf nám zpříjemňuje čekání novým albem. Pokud převedeme symboly písmen na číslice, dostaneme číslo 8147. Přesně tolik dní uplyne od Stvoření světa do soudného dne.

Igor Gaura


16.3.2012
6. cedlo Blafu je na świecie. Mo 14 pieśniczek a nazywo se ROK.


27.2.2012
Zpráva veselá:
dne 24.3.2012(těsně třičtvrtě roku před Vánoci)bude naše kapela křtít v pořadí 6.cd, které se bude jmenovat ROK. Křest se bude konat v Hotelu pod Akáty v Dolní Lomné a začne v 18:00. Jako hosté vystoupí skupina Kredenc z Oravy a písničkář Mendoš z Ostravy.
Zpráva neveselá:
bohužel z kapacitních důvodů hotelu bude akce pouze soukromá a to pro sponzory, spolutvůrce alba a nejužší okruh přátel. Hned po Velikonocích se pokusíme na stejném místě zorganizovat Zoziyrki - Zoglóndziny - Nowiycki, na které Vás už s předstihem zveme. O detailech budeme včas informovat.
Tom a BLAF


6.2.2012
Zabíjačku jsme stihali v Bukovci zahrát těsně před nástupem arktických mrazů. Hrálo se dobře, atmosféra byla pohodová a zahřívali jsme se čajem, který jsme si dochucovali rumem nebo slivovici. A chléb s lalokem (podgarlinóm) taky neměl chybu.
Tento víkend jsme měli celkem rušný. V pátek jsme začali hrát až po 22.00 na oslavě 50tých narozenin kamaráda Rosti v hotelu Vitality Slezsko. Škoda jen, že se už hosté rozcházeli a tak jsme o půlnoci museli balit.
Zato den poté v Bocanovickém PZKO jsme uhráli maratón. Vynikající bálová atmosféra. Omladina pařila až do posledních tónů(4:30). Normálně jsem měl pocit, že jsme tam my muzikanti byli nejstarší a tím pádem za námi nikdo nechodil, ať zahrajeme něco i pro starší. Fakt nedošlo ani na české lidovky. Zato polské jsme odehráli poctivě a řekl bych, že bez ostudy. Už pomalu nastává období, že budeme poslouchat poznámky typu:
Zahrejte něco i pro nás mladší. Tom


3.2.2012
Dnes hrajeme na oslavě narozenin v luxusním nejmenovaném hotelu.
Zítra je Bal w PZKO Bocónowice. Včera jsme měli zkoušku a připomínali si písničky typu O bella bella bella Marri, Pasała wołki, Serce w plecaku atd. 20 kousků jsme dali s odřenýma ušima dohromady za 3 hodiny. Doufám, že to tam dáme se vší úctou.
Nevím, jestli jsou ještě nějaká volná místa, ale už jsme tam hráli 2x a pokaždé se nám tam moc líbilo. Všem doporučuji.
Kdo by měl ještě zájem zúčastnit se, volejte na tel. paní organizátorce: 724348217. Těšíme se na Vás. Tom


26.1.2012
V sobotu začíná Obecní zabíjačka v Bukovci ve 12:00. My (BLAF) začínáme hrát ve 13:00. Místo bicích budeme mít druhou kytaru a už se hodně těšíme na spolupráci s naším exčlenem Jirkou Mannheimem. Zkušenost nám ale praví, že pokaždé co jsme tam hráli, tak mrzlo až praštělo. Snad se tím mrazem nějak prosekáme do zdarného konce bez amputací prstů. Tom


30.12.2011
Dnes hrajeme po delší době na soukromé oslavě.
Zítra se v zmenšené akustické sestavě(bez basy, zato dvě kytary, banjo, housle) loučíme se Starým (pro mě dost těžkým) rokem na turistické chatě Kozubová. Tam se budeme vítat s Novým (snad lepším).
Takže přeju za celou kapelu hlavně hooodně zdravíííí. Tom
strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
KALENDÁŘ 2024

12.2. Domov Nýdek
6.3. Pohoda Třinec
15.3. Hospoda Střítež - Pár strun a Blaf
4.4. Domov Důstojnost - Nýdek
5.4. Kass - Český Těšín
6.4. Aprílovy ponor - splav u Nieslanika Jablunkov
26.4. Soukromá akce - Bowling Jablunkov
27.4. Pivovar Koníček - Vojkovice
7.5. Soukromá oslava - Pod Akáty
10.5. Soukromá oslava - Ostravice
11.5. Včelařský den - Písek
31.5. Svatba - Razová
1.6. Vělopolí(17)
14.6. Hospůdka U Propasti - Autokemp Hranice(19)
28.6. Těšínská přehrada(17)
29.6. Letnice - Chata Ostrý
6.7. Festival Na Pomezí(15)
12.7. Šumperské pomněnky(19)
14.7. Jablunkovský jarmark(16)
19.7. Soukromá oslava - Košařiska
20.7. Ustroń(?)
26.7. Muzeum - Český Těšín
9.8. Návsí - letní kino(17)
10.8 Soukromá oslava – Dolní Lomná
16.8. Soukromá oslava - PZKO Mosty(19)
18.8. Bluegrass Theatre - Metylovice
23.8. Návsí - letní kino(17)
24.8. Vendryňský letní karneval
14.9. Soukromá oslava - Brno(16)
21.9. Chata Gírová(14)
21.9. Drops "40" - Karviná Lodičky(17)
28.9. Soukromá oslava - Hnojník dílny(17)
5-18.10 Nahráváme v Southock Recording
15.10. Parník - Ostrava
19.10. PZKO Marklowice

Počet vystoupení po dobu existence kapely:
1985 - 1 1986 - 14
1987 - 19 1988 - 27
1989 - 46 1990 - 38
1991 - 11 1992 - 18
1993 - 19 1994 - 18
1995 - 25 1996 - 35
1997 - 34 1998 - 35
1999 - 40 2000 - 40
2001 - 53 2002 - 52
2003 - 56 2004 - 42
2005 - 42 2006 - 35
2007 - 46 2008 - 49
2009 - 40 2010 - 42
2011 - 44 2012 - 48
2013 - 38 2014 - 52
2015 - 47 2016 - 49
2017 - 41 2018 - 44
2019 - 43 2020 - 18
2021 - 32 2022 - 43
2023 - 35 2024 - 11

celkem - 1462

Počet přístupů: Statistiky těchto stránek